anells simples

  • anells simples diferents colors
  • titani anoditzat
  • 2008