tetraedre

 

>Tetraedre, amb quatre cares triangulars i quatre vèrtexs:

 

El Tetraedre és la figura més simple que s’aguanta per ella mateixa.

 

Composada a partir de 4 triangles, la figura m’ha provocat a buscar

 

la subtilitat de la tridimensió de la manera més simple.

 

M’he quedat amb l’estructura bàsica de la figura a partir de les connexions entre les línies.

 

Observar la figura, quedar-me amb el mínim que la representa sense que quedi clar el que és,

 

aconseguir-ho a partir de respectar les connexions de les 6 línies que composen el tetraedre

 

per tractar cada una de les línies segons la meva necessitat estètica per crear un collaret.