Tetraedre fig.

  • Tetraedre, amb quatre cares triangulars i quatre vèrtexs:
  • El Tetraedre és la figura més simple que s’aguanta per ella mateixa. Composada a partir de 4 triangles, la figura m’ha provocat a buscar la subtilitat de la tridimensió de la manera més simple. M’he quedat amb l’estructura bàsica de la figura a partir de les connexions entre les línies. Observar la figura, quedar-me amb el mínim que la representa sense que quedi clar el que és, aconseguir-ho a partir de respectar les connexions de les 6 línies que composen el tetraedre per tractar cada una de les línies segons la meva necessitat estètica per crear un collaret.