min. tetraedre Au 2

  • El tetraedre té diferents possibilitats