dodecaedro base

  • dodecaedro
  • 15 x 15 x 15 cm
  • titanio
  • 2010